post

ERP Sistemləri(Modullar) Nədir?

ERP, "Enterprise Resource Planning" (Əməliyyat Resurs Planlaşdırma) tərcümə olunan bir ifadədir və bir şirkətin bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən bir informasiya sistemidir. ERP proqramları, müəssisə içində fərqli bölmələrdə yerləşən məlumatları, prosesləri və resursları birləşdirərək effektiv işləməyə və məlumatı daha əlverişli idarə etməyə kömək edir. Bu proqramlar, məhsuldan satışa, finanslardan insan resurslarına qədər olan bütün iş əməliyyatlarını birləşdirir və tənzimləyir.

Read More
post

E-poçt serveri nədir?

Rəqəmsal əsrdə e-poçt şəxsi və peşəkar ünsiyyətimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Pərdə arxasında e-poçt serverləri mesajların bir gələn qutudan digərinə problemsiz çatdırılmasını təmin etməkdə mühüm rol oynayır. Bu bloq yazısında biz e-poçt serverləri dünyasını araşdıracağıq, onların nə olduğunu, necə işlədiyini və onlayn ünsiyyət sahəsində əhəmiyyətini araşdıracağıq.

Read More
post

MySql nədir?

MySQL verilənlərin idarə edilməsi və təşkili üçün geniş istifadə olunan açıq mənbəli relational verilənlər bazası idarəetmə sistemidir (RDBMS). O, veb proqramları üçün məşhur seçimdir və LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl) və MEAN (MongoDB, Express.js, AngularJS, Node.js) yığınlarının ayrılmaz hissəsidir.

Read More
post

Laravel nədir?

Veb inkişafının geniş sahəsində düzgün çərçivənin seçilməsi layihənin səmərəliliyinə və uğuruna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Güclü PHP çərçivəsi olan Laravel zərif sintaksisi, möhkəm xüsusiyyətləri və tərtibatçılar üçün əlverişli mühiti ilə böyük populyarlıq qazanmışdır. Bu bloq yazısında biz Laravelin nə olduğunu və niyə bir çox veb tərtibatçıları üçün əsas seçimə çevrildiyini araşdıracağıq.

Read More
post

Go ( Golang ) nədir ?

Go, kodu oxumağı və yazmağı asanlaşdıran təmiz və sadə sintaksisi ilə tanınır. Bu sadəlik tərtibatçıların idrak yükünü azaldır və kod bazasını daha davamlı edir.

Read More
post

QA nədir?

Proqram təminatının daim inkişaf edən dünyasında məhsullarınızın ən yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verməsini təmin etmək çox vacibdir.

Read More